Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Co-ouderschap en kindgebonden budget

Koppeling kindgebonden budget en kinderbijslag Een zogenoemd kindgebonden budget kan uitsluitend worden aangevraagd door de ouder die ook de kinderbijslag ontvangt. Wanneer u als ouders uit elkaar gaat moeten hier dus afspraken over

Alimentatie index 2021

De alimentatie index voor 2021 is vastgesteld op 3%. Zijn uw omstandigheden ingrijpend gewijzigd dan kán dat reden zijn om de alimentatie te herzien.

Online video mediation neemt vlucht

Online overleggen wordt steeds gewoner De omstandigheden van de afgelopen maanden hebben gemaakt dat steeds meer zaken online worden geregeld. Beeldbellen met de huisarts of specialist, online vergaderen, online naar school, in een

Aanvulling werkwijzer Poortwachter UWV

UWV houdt rekening met Corona omstandigheden Een medewerker die bijna 2 jaar ziek is vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan bij UWV. Op dat moment gaat UWV toetsen of voldaan is aan de re-integratieverplichtingen. Re-integratie

MNN BLIJFT ACTIEF EN BEREIKBAAR

ONZE DIENSTVERLENING  EN HET CORONAVIRUS De ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben uiteraard ook bij ons de vraag opgeroepen op welke wijze wij onze dienstverlening kunnen blijven aanbieden. Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van

Veldink & Partners blijft actief en bereikbaar

Onze dienstverlening  en het Coronavirus De ontwikkelingen rond het Coronavirus hebben uiteraard ook bij ons de vraag opgeroepen op welke wijze wij onze dienstverlening kunnen blijven aanbieden. Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van

Bel mij terug