Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

HERSTELBEMIDDELING

Mediator mr. Dick Veldink  beschikt over de bevoegdheid  om mediation in het strafrecht te verzorgen, ook bekend als hertstelbemiddeling.  Herstelbemiddeling is een nieuwe tak van mediation.
Herstelbemiddeling is in opkomst in Nederland. Bij zowel het ministerie van Veiligheid en Justitie als bij de verschillende relevante partijen in en om het strafrecht (de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie, de Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Slachtoffer in Beeld, de Mediatorsfederatie Nederland) is de afgelopen jaren een breed gedeelde behoefte ontstaan om de mogelijkheden van bemiddeling in het strafrecht te verkennen.

GESPREK SLACHTOFFER EN DADER

Mediation in strafzaken is er op gericht dader en slachtoffer met elkaar in gesprek te brengen.  Het slachtoffer zit met onbeantwoorde vragen en  is boos of bang.  Ook de dader kan met vragen zitten, bijvoorbeeld over hoe het nu met het slachtoffer gaan. Door in gesprek te gaan kan  voor het slachtoffer  de weg  worden gebaand  om het gebeurde te verwerken.  De dader kan reageren op de ervaringen van het slachtoffer.  Samen kunnen ze bespreken wat hersteld moet en kan worden en hoe dat dan vorm moet worden gegeven.   In tegenstelling tot het strafrecht, waar de dader centraal staat, is bij herstelrecht het slachtoffer de centrale partij.  Bij herstelrecht staat het slachtoffer centraal. Het  doel van herstelrecht is het herstellen van de schade die door een misdrijf is aangericht.  Het gaat dan  zowel om de emotionele gevolgen als over de materiële schadevergoeding.

STRAFRECHT DOET EVEN EEN STAP TERUG

Mediation kan bij een aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang worden gezet.
Het strafrecht doet in zo’n geval even een stap terug om af te wachten of partijen het
onderling eens worden. Soms is een strafzaak daarna niet meer nodig, soms volgt een
sepot (met of zonder voorwaarden) en soms wordt de strafzaak hervat.
Mediation in strafzaken werkt goed in veel voorkomende strafzaken, zoals bij vernieling
en mishandeling, stalking en bedreiging, diefstal en verduistering, belediging en agressie. Het initiatief kan zowel door de Rechtbank als door (één van) de partijen worden genomen.

WETTELIJK KADER

Inmiddels  zijn op verschillende plaatsen Pilots uitgevoerd.  Mediation in Strafrecht is erkend als specialisme binnen de certificering van de Mediation Federatie Nederland.  Een Mfn registermediator  kan zich specialiseren door middel van het volgen van een speciale opleiding. Dick Veldink is reeds vele jaren actief op uiteenlopende terreinen actief als mediator.   Mediation in strafrecht is een nieuwe activiteit van zijn kantoor Veldink & Partners, gevestigd in Meppel en Heerenveen. Hij heeft recent de opleiding succesvol afgerond en is nu ook erkend als mediator in strafrecht.  Hij neemt deel aan een pilot in Noord Nederland. De eerste zaken lopen  inmiddels.
Mediation is reeds mogelijk op grond van het wetboek Rechtsvordering, er is dus geen wetswijziging nodig om dit verder uit te bouwen.

MINDER RECIDIVE

Uit onderzoek van onder meer de Universiteit Maastricht  is echter  gebleken dat daders met wie is bemiddeld aantoonbaar minder recidiveren dan daders die in het reguliere strafrechtelijke afdoeningstraject zijn terechtgekomen.  Dat is natuurlijk goed nieuws én een extra drijfveer om een succes te maken van herstelbemiddeling.

Bent u partij in een strafzaak en vraagt u zich af of herstelbemiddeling iets voor u is? Neem contact met ons op voor overleg!

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug