Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Een scheiding, wat kost dat?

Het besluit om uit elkaar te gaan is genomen. U bent het over de meest belangrijke zaken eens, denk aan:

  • Wie er in het huis blijft wonen
  • Of er alimentatie wordt betaald
  • Hoe de opgebouwde pensioenrechten worden verdeeld
  • Als er minderjarige kinderen zijn: hoe het ouderschapsplan er in grote lijnen uit moet zien.

Dat moet natuurlijk wel correct geregeld worden.  Met welke kosten moet u dan rekening houden?    

Veldink & Partners hanteert een vast tarief

Wij verzorgen de mediation rond een scheiding voor de vaste prijs van € 995,–. Het maakt geen verschil of er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenwoonsituatie. 

Dit bedrag is inclusief:

  • Een vrijblijvend intakegesprek (circa 45 minuten)
  • Een eerste mediationgesprek (circa 2 uur)
  • Opstellen door de mediator van concept convenant en eventueel ouderschapsplan
  • Een 2e mediationgesprek om het concept convenant te bespreken.
  • Aanpassen van het concept convenant door de mediator
  • Een 3e mediationgesprek ter afronding en ondertekening van het convenant.

Als er geen minderjarige kinderen zijn geldt een korting van € 100,– omdat er geen ouderschapsplan hoeft te worden gemaakt.

Gratis en vrijblijvend intakegesprek

Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Een intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Bijkomende kosten

Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan moeten de stukken bij de Rechtbank worden ingediend.  De totale kosten van de advocaat die dit voor ons verzorgt bedragen circa € 350,-  De griffierechten (dat zijn de kosten die de Rechtbank in rekening brengt) bedragen rond de € 300,–. Deze bedragen gelden voor 2 personen. Kleinere posten zijn nog de kosten uittreksels burgerlijke stand en, ingeval van een eigen woning, de kosten van inzage kadaster.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Als u één van beiden (of u beiden) geen of een laag inkomen heeft of recent nog had, kunt u een beroep doen op gesubsidieerde Rechtsbijstand, een zogenoemde toevoeging.  Zie voor de normen daarvoor www.rechtsbijstand.nl  U betaalt dan alleen een eigen bijdrage.  De inkomenstoetsing gaat over uw persoonlijke inkomen. Het kan dus voor komen dat de ene partner wél en de andere partner niet in aanmerking komt.  Ingeval een toevoeging wordt toegekend aan beiden, gelden ook voor de griffierechten lagere bedragen. Wij kunnen u hierover informeren. Een aanvraag verzorgen wij voor u, daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Inclusief BTW

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, voorzover van toepassing.

Rechtsbijstandsverzekering

Heef u een rechtsbijstandsverzekering? Check dan de voorwaarden en informeer of de kosten van mediation door deze verzekering zijn gedekt. Wij helpen u daar graag bij, ook zonder extra kosten.

Maatwerk voor uw situatie

Vraagt uw situatie meer overleg of blijkt het lastig te zijn om tot overeenstemming te komen over bepaalde zaken?  Neem contact met ons op zodat wij ook voor uw situatie een passende aanbieding kunnen doen.

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug