Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Dick Veldink is MfN registermediator. Wat wil dat zeggen?

MFN-REGISTER VOOR MEDIATORS

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

WAT IS EEN MFN-REGISTERMEDIATOR?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • Voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • Voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • Werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • Valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • Voldoende ervaring heeft
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)

BESCHERMDE TITEL

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

OVER MFN

Op 1 januari 2014 is de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) van start gegaan.  De Mediatorsfederatie Nederland vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. Daarnaast maakt de federatie zich sterk voor de verdere ontwikkeling van het beroep van mediators en bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De Mediatorsfederatie Nederland vervult de rol van gesprekspartner voor de overheid, politiek en andere partijen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitstelsel: het MfN-register (voormalig NMI-register).

MEDIATIONWET

Een belangrijke activiteit van de Mediatorsfederatie Nederland is de wetgevingsadvisering in het kader van de in procedure zijnde mediationwet.

Privacyverklaring

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug