Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

GEEN ADVOCAAT, GEEN MEDIATOR, MAAR HOE DAN WEL?

Een lastige situatie. Er is een conflict en je wilt het graag in goed, of desnoods minder goed, overleg oplossen. Je voelt niets voor een gerechtelijke procedure.  Je stelt voor om samen een mediator in te schakelen.

De andere partij  ziet daar echter helemaal niets in. Die wil helemaal niet met jou in gesprek, om welke reden dan ook. Over één ding zijn jullie het wel eens: er moet een oplossing komen.

DE RECHTER KAN ALTIJD NOG

 

Toch maar naar de rechter dan?  Op het moment dat de stap naar de rechter wordt gezet leidt dat onvermijdelijk tot verharding en aanscherping van standpunten. Je wilt tenslotte de rechter toch overtuigen van jouw gelijk! En haalt dus alles uit de kast wat daaraan kan bijdragen. Als er echt geen andere oplossing is kan dat altijd nog. Maar waarom niet eerst een andere route proberen?

Er zijn meer oplossingen, ook buiten de wettelijke om

Een rechter zal de kwestie moeten toetsen aan de wet- en regelgeving. Als je samen onder leiding van een mediator tot een oplossing komt ben je daar niet aan gebonden. Je mag in principe afspreken wat je wilt, voorzover niet strijdig  met de openbare orde en de goede zeden.

 

ADVOCACY MEDIATION, HOE WERKT DAT?

 

Niet naar de rechter, niet samen aan tafel bij de mediator.  Maar wat dan wel? Welke opties zijn er eigenlijk om tot een oplossing te komen?

Advocay mediation bij uitstek geschikt

Een dergelijke situatie is bij uitstek geschikt voor een zogenoemde “advocacy medation”.  De juridisch adviseur kan beide partijen vanuit zijn ervaring en juridische kennis informeren over de mogelijkheden. Waarbij je zélf de beslissingen neemt en deze niet overlaat aan de rechter. Je legt in alle rust uit wat jíj wilt. Waarna de jurist dit overbrengt aan de andere partij.  En weer terug.  Zo kan een proces op gang komen waarbij de juridisch adviseur inzicht krijgt in de verschillende belangen en belevingen en op zoek kan gaan naar de grootste gemene deler.

ADVOCACY MEDIATION IN DE PRAKTIJK

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een dergelijk proces.  Partijen kunnen op hetzelfde moment aanwezig zijn in verschillende ruimten. De juridisch adviseur brengt de standpunten van de ene partij aan de andere en vice versa. Maar gesprekken op verschillende tijdstippen kunnen ook. Of een online variant.

Op deze manier kunt u zich een dure juridische procedure besparen en houdt u invloed op de uitkomsten.

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug