Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ERFENISCOACH OF WETTELIJK VEREFFENAAR

Helaas heeft een erfenis niet altijd een positief saldo. Soms laat de overledene (de erflater) schulden na of is de situatie onduidelijk.

Op het moment dat je een erfenis aanvaardt ben je daarvoor volledig aansprakelijk. Dat betekent dat eventuele schulden uit eigen middelen betaald moeten worden.

OPTIES

Na een overlijden zijn er drie mogelijkheden:

  • De erfenis wordt aanvaard
  • De erfenis wordt verworpen
  • De erfenis wordt beneficiair aanvaard (onder voorwaarde van boedelbeschrijving); de erfenis wordt aanvaard voor zover de baten de lasten niet te boven gaan.

Na het overlijden geldt een termijn van drie maanden waarin beslist moet worden of en hoe de erfenis wordt aanvaard. Bij twijfel of de erfenis aanvaard kan worden is het belangrijk dat iemand “zich niet als erfgenaam gedraagt”. Er mogen dus geen spullen meegenomen en/of verkocht worden, in de auto van de overledene gereden etc.

Dick Veldink heeft ruime ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen waarbij sprake is van schulden of failliete nalatenschappen. Ook door de Rechtbank wordt hij benoemd tot wettelijk vereffenaar, te vergelijken met faillissements-curator.

Heeft u vragen? Maak vandaag nog een afspraak met ons kantoor

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug