Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

AVG PRIVACYVERKLARING:

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke, zijn:
Veldink & Partners Mediation & Notarieel Advies (MNA)
en Mediation Noord Nederland
(mediators voor de 5 noordelijke provincies èn online)
Loberingemaat 5F
7942 JD Meppel
Tel. 0522-292950
email: info@veldink-partners.nl
websites: www.veldink-partners.nl en: www.mediationnoordnederland.nl
nalatenschappen: www.erfeniscoachnederland.nl
en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator(s).

VERWERKEN VAN UW GEGEVENS DOOR DE MEDIATOR

Als mediator hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken.
Voor u werken kan zijn: het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, het opstellen van een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur.

In het geval van het verbreken van een relatie: een (echt)scheidingsconvenant of andere vaststellingovereenkomst (vso) en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor kinderalimentatie en/of partneralimentatie, en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen.

In het geval van een werk-gerelateerde zaak: de van toepassing zijnde informatie, in het geval van een strafzaak: mogelijk de betreffende aangifte(s).

Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die wij aan u vragen, of die wij van de Rechter of het OM of een advocaat krijgen, desgevraagd of op hun/zijn/haar initiatief.
De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat wij samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en/of de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken in deze werkzaamheden, en moeten wij in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten of niet (verder) aannemen.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens (1)  van u nodig. De gegevens die we van u krijgen, worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dat is aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de Rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst en diens advocaat of andere adviseur.
Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming daarover met u is.
Daarnaast werken wij ingeval van online mediation in een beveiligde omgeving en voor het maken van bepaalde berekeningen (bijv. alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens, met de leverancier daarvan hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens moeten omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, die worden niet met anderen gedeeld dan zoals hierboven genoemd.
Wij bewaren de gegevens zolang de mediation loopt. Daarna worden die in ons archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van de beroepsgroep. De bewaartermijn wordt ook gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al uw gegevens door ons gewist.
In de bewaarperiode  kunt u bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen.

Wij maken voor ons werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Wij kunnen bijv. aan de hand van het kenteken van uw auto, via een openbare website zoals die van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken.

WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS NIET OP EEN ANDERE MANIER EN VERSTREKKEN ZE NIET AAN DERDEN.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Die worden door ons niet gecombineerd voor bijv. profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan direct contact met ons op.

PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
Onder meer de volgende maatregelen zijn genomen en worden als voorbeelden hier vermeld:

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • wij gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken, anders dan Google Analytics.

Ten slotte: mocht u ondanks onze uitleg of oplossingen denken dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij ons en/of bij de toezichthouder, zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

—————————————————————————————————-

(1) We hebben het dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres en in geval van echtscheiding of andere scheidingen: de huwelijksdatum en -plaats, nummers en saldi van bankrekeningen en bezittingen en schulden van u en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor u (mede) verantwoordelijk bent.

(2) Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëindiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement (Mediationfederatie Nederland).Lober

Bel mij terug