Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ERFGENAMEN VOLGENS DE WET

VIER GROEPEN ERFGENAMEN

De wet verdeelt de familieleden van de erflater (= overledene) die erfgenaam kunnen zijn in vier  groepen. In principe erven alleen de mensen uit de eerste groep. Pas als in die groep geen familielid  aanwezig is komen personen in de volgende groep in aanmerking en zo verder.

  1. De echtgenoot of geregistreerd partner van de erflater tezamen met diens kinderen
  2. De ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters
  3. De grootouders van de erflater
  4. De overgrootouders van de erflater.

ERVEN BIJ PLAATSVERVULLING

Mocht een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder al overleden zijn dan erven diens kinderen bij plaatsvervulling. Zij krijgen dan gezamenlijk aanspraak op het deel dat hun overleden ouder bij in leven zijn zou hebben geërfd.

Een gratis kennismakingsgesprek kàn!

Neem snel contact op

Bel mij terug